Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Bibambo.com

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng (chuyển khoản qua ngân hàng).

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Bibambo giao hàng (trả tiền mặt khi nhận hàng).

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước (chuyển khoản trước qua ngân hàng):

Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Bibambo sử dụng hình thức chuyển khoản trước qua ngân hàng.

2.2 Thanh toán trả sau (trả tiền mặt khi nhận hàng):

Thanh toán trả sau chỉ được áp dụng cho các khách hàng ở khu vực 1 và 2 (khu vực nội thành và ngoại thành Thành Phố Hồ Chí Minh).
Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các khách hàng ở khu vực 3 (khu vực ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh).